Παιδοφθαλμολογία

Σε ποια ηλικία πρέπει να εξεταστούν τα παιδιά? Είναι απόλυτα κατανοητό πόσο άρρηκτα συνδεδεμένη είναι η ανάπτυξη του παιδιού μας με την όραση του. Το 80% των πληροφοριών που λαμβάνει…

Περισσότερα...

Μελέτη Ωχράς Κηλίδας

Τι είναι η Ωχρά Κηλίδα? Ωχρά κηλίδα είναι μια ανατομική περιοχή στον αμφιβληστροειδή, το οπίσθιο τμήμα του ματιού, που είναι υπεύθυνη για την κεντρική έγχρωμη όραση. Στην περιοχή αυτή εστιάζεται…

Περισσότερα...

Μελέτη Γλαυκώματος

Τι είναι το Γλαύκωμα? Το γλαύκωμα είναι η δεύτερη σε συχνότητα αιτία απώλειας όρασης στις αναπτυγμένες χώρες. Το γλαύκωμα είναι ένα σύνολο παθήσεων που προκαλούν μια οπτική νευροπάθεια δηλαδή μία…

Περισσότερα...

Βοτουλινική τοξίνη/ Βλεφαροπλαστική

Γυρίστε πίσω το χρόνο Πώς λειτουργεί ? Η λειτουργία της βοτουλινικής τοξίνης συνίσταται στον περιορισμό της ακούσιας λειτουργίας των μυών που προκαλούν τις δυναμικές ρυτίδες. Έτσι αν στο πρόσωπο δεν…

Περισσότερα...