Οφθαλμίατρος Νασίκας Βασίλειος
Μελέτη Ωχράς Κηλίδας cover image

Μελέτη Ωχράς Κηλίδας

Τι είναι η Ωχρά Κηλίδα?

Ωχρά κηλίδα είναι μια ανατομική περιοχή στον αμφιβληστροειδή, το οπίσθιο τμήμα του ματιού, που είναι υπεύθυνη για την κεντρική έγχρωμη όραση. Στην περιοχή αυτή εστιάζεται το φώς για να μπορούμε έτσι να βλέπουμε ευκρινώς. Αποτελείται κυρίως από φωτοϋποδοχείς, εξειδικευμένα κύτταρα δηλαδή όπου απορροφούν το φώς και με την βοήθεια νευρικών κυττάρων που βρίσκονται σε σύνδεση μαζί τους μεταφέρουν μια ηλεκτρική διέγερση στον εγκέφαλό μας όπου εκεί γίνεται η ανάλυση και επεξεργασία του ηλεκτρικού σήματος και τελικά η μετάφραση του σε οπτικό ερέθισμα.

Ποιες είναι οι πιο συχνές παθήσεις της Ωχράς Κηλίδας καταστροφικές για την όραση?

Η ωχρά κηλίδα περιβάλλεται από ένα πολύπλοκο δίκτυο τριχοειδικής κυκλοφορίας αρτηριών και φλεβών. Οποιαδήποτε αγγειακή διαταραχή αυτού του δικτύου όπως αιμορραγίες, αποφράξεις ή εξαγγείωση οροαιματηρών στοιχείων και οίδημα είναι εξαιρετικά επιζήμια για την όραση. Οι πιο συχνές παθήσεις της ωχράς κηλίδας απειλητικές για την όραση είναι δύο, η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που μπορεί να είναι είτε ξηρής μορφής είτε υγρής μορφής και το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας.

Πως εξετάζεται η Ωχρά Κηλίδα?

Η ωχρά κηλίδα εξετάζεται με βυθοσκόπιση μετά από ενστάλαξη σταγόνων μυδρίασης. Με την μυδρίαση επιτυγχάνεται διαστολή της κόρης και έτσι το παράθυρο θέασης των οπίσθιων μορίων του οφθαλμού είναι μεγαλύτερο καθιστώντας ευχερέστερη την εξέταση. Σε κάθε εξέταση ακόμα και ρουτίνας, είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος  του οφθαλμού μέσω βυθοσκόπισης. Με αυτόν τον τρόπο δεν διαφεύγουν αρχόμενες βλάβες οι οποίες βέβαια μπορεί να χρειαστεί να εξεταστούν μέσω ειδικών εξετάσεων όπως η φασματική οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) και η αγγειογραφία αμφιβληστροειδούς (OCTA).

Γιατί να εξεταστώ στο OCLIU για την Ωχρά Κηλίδα?

Στο ιατρείο επενδύουμε στην τεχνολογία και στην ιατρική εξειδίκευση γιαυτό και με την έναρξη του ιατρείου θεωρήσαμε απαραίτητο το ιατρείο να εξοπλιστεί με μηχανήματα αιχμής όπως την OCT Angiovue Avanti Optovue USA. Με σάρωση 70.000 α -scans ανά δευτερόλεπτο και διακριτική ικανότητα απεικόνισης ανατομικών δομών 5 mm το μηχάνημα είναι το ταχύτερο και παρέχει την υψηλότερη ανάλυση του ανταγωνισμού. Επιπλέον, διαθέτει την καινοτόμο και επαναστατική αναίμακτη αγγειογραφία ANGIΟ-OCT που επιτρέπει την χαρτογράφηση του αγγειακού δικτύου του αμφιβληστροειδούς χωρίς τη χρήση φλεβοκαθετήρα και σκιαγραφικού χωρίς ανάγκη μυδρίασης μέσα σε μερικά μόλις δευτερόλεπτα. Αποφεύγονται έτσι οι κίνδυνοι από την χορήγηση σκιαγραφικού (αλλεργίες, και νερφοτοξικότητα από το σκιαγραφικό), ο ασθενής υφίσταται λιγότερη ταλαιπωρία αφού δεν χρειάζεται η εισαγωγή φλεβοκαθετήρα και μέσα σε λιγότερο χρόνο έχουμε μεγαλύτερη ευκρίνεια και μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην παραγόμενη εικόνα σε σχέση με την κλασική αγγειογραφία με φλουοροσεϊνη.

+

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

+

ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ